View on Prague, the Prague castle and the Charles bridge

PRAHA JE HLAVNÍM MĚSTEM ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÁ LEŽÍ V SRDCI EVROPY MEZI NĚMECKEM, POLSKEM, SLOVENSKEM A RAKOUSKEM. JE POLITICKÝM, HOSPODÁŘSKÝM A KULTURNÍM CENTREM STÁTU. JE ZDE SÍDLO PREZIDENTA REPUBLIKY, VLÁDY, PARLAMENTU. PRAHA JE TAKÉ CENTREM VYSOKÉHO A ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ A ŘADY VÝZKUMNÝCH A VĚDECKÝCH ÚSTAVŮ.


Miliony turistů každoročně vyhledávají Prahu a nechávají se okouzlit její atmosférou. Mnoho zachovalých památek, nepřeberná kulturní nabídka, vysoce rozvinuté turistické služby, přijatelná cenová úroveň i snadná dopravní dosažitelnost – to vše jsou dobré důvody pro návštěvu Prahy.

Návštěvníky z celého světa láká do Prahy zejména jedinečný komplex památkových objektů, jemuž vysoko nad městem vévodí Pražský hrad. Praha je ukázkou všech uměleckých slohů a směrů, od románských rotund, přes gotické katedrály a barokní kostely, renesanční paláce a zahrady až po stavby secesní, kubistické, funkcionalistické i ryze moderní. K jedinečnosti města přispívá také přírodní scenérie; Praha, podobně jako Řím, vyrostla na sedmi pahorcích při řece Vltavě, která protéká městem v délce 31 kilometrů a tvoří s ním dokonalou jednotu. Ve Vltavě se zrcadlí městské dominanty, věže, chrámové kupole, paláce a domy, zeleň zahrad a ostrovů.

Praha je nejvýznamnější českou městskou památkovou rezervací a zároveň jednou z největších městských památkových rezervací na světě. Od r. 1992 je historické jádro o rozloze 866 ha zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jen zde je přes 1200 nemovitých kulturních památek a mimo historické jádro je dalších více než 1500 památek.

Nejen Praha, ale celá Česká republika je bohatá na kulturní památky. Více než 2000 hradů a zámků představuje nevyčíslitelnou kulturní hodnotu. Díky relativně malé rozloze naší republiky a umístění Prahy v centru země je řada památek dosažitelná během jednodenního výletu. Mezi nejnavštěvovanější a světově proslulé patří např. hrady Karlštejn, Křivoklát nebo zámek Konopiště, dále město Český Krumlov, zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, popř. západočeská lázeňská města Karlovy Vary a Mariánské Lázně, vyhledávané už v době slavného světového spisovatele J. W. Goetha. Výlety do těchto míst nabízí řada pražských cestovních kanceláří a agentur.

NEJKRÁSNĚJŠÍ VYHLÍDKY NA MĚSTO

Nezapomenutelné pohledy na město nabízejí pražské věže i další zajímavá místa: Smetanovo nábřeží – Novotného lávka • věž Staroměstské radnice • Prašná brána • Staroměstská mostecká věž • Malostranská mostecká věž • rampa Pražského hradu na Hradčanském náměstí • Petřínská rozhledna • Letenský park – Hanavský pavilon • Zvonice chrámu sv. Mikuláše • Televizní vysílač na Žižkově • Vyšehrad.

title="The Statue of Wenceslas and the Czech National Museum on the Wenceslas Square "

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Jedno z hlavních náměstí v kulturním i obchodním centru Nového města v Praze, České Republice. Konalo se zde mnoho důležitých historických památek. V dnešní době je Václavské náměstí dějištěm mnoha demonstrací i veřejných oslav. Náměstí je pojmenováno po Svatém Václavovi, patronu Čech. Na východním konci náměstí se nachází budova Národního muzea, které bylo stavěno mezi lety 1885 – 1891 podle předlohy českého architekta Josefa Schulze. Před budovou Národního muzea se nachází známá socha Svatého Václava.

The Prague castle and the Charles bridge in Prague

 

PRAŽSKÝ HRAD

Pražský hrad je nejvýznamnější kulturní a historickou památkou nejen Prahy, ale celé České republiky. Najdeme zde mnoho památek, které jsou svědky historie české státnosti. Mezi nejznámější patří Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Starý královský palác, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Letohrádek královny Anny a další. Stavba Pražského hradu byla zahájena koncem devátého století knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Raně středověké hradiště bylo opevněno příkopem a valem z kamene a hlíny.

Návštěvní doba
V sobotu dne 29. března 2014 od 10.00 do 16.00 hodin budou při příležitosti zahájení letní sezóny na Pražském hradě zdarma otevřeny nejvýznamnější objekty, do kterých je jinak vstup možný jen s okruhovou vstupenkou. Den otevřených dveří v návštěvnických objektech doplní doprovodný program.

Zdarma bude zpřístupněno:
Zlatá ulička a věž Daliborka, Katedrála Sv. Víta, Starý královský palác, Bazilika Sv. Jiří, Rožmberský Palác

Informace pro turisty: tourist.info@hrad.cz tel. 224 372 433/442

 

The Charles Bridge in Prague

KARLŮV MOST

Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. 9. 7. 1357.
Most vyrostl na místě bývalého Juditina mostu, který byl zničen povodní.
Délka mostu je 515 metrů, šířka 10 metrů a je vyzdoben 30 sochami a sousošími.

The Old town city hall with the astronomical clock in Prague

STAROMĚSTSKÁ RADNICE S ORLOJEM

Radnice byla zřízena r. 1338.
Na orloji se každou celou hodinu objevuje 12 apoštolů, pod nimi je kalendářní deska se znameními zvěrokruhu.

The Petrin view tower in Prague

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA

Tato 60 metrů vysoká železná věž byla postavena v rámci Jubilejní výstavy r. 1891 jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže. Na vrchol vede 299 schodů.